TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI BÖLCSŐDEI FELVÉTELRŐL RÁKOSMENTÉN

 

A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korig, a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által fenntartott bölcsődékbe a 2021/2022-es nevelési évre a gyermekek bölcsődei elhelyezése iránti kérelmeket (www.rakosmentibolcsodek.hu)

 2021. május 3-a és 2021. május 7-e

közötti időszakban kell benyújtani.

További információk

Ki vehető fel bölcsődébe:

Budapest XVII. kerületében bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási címmel rendelkező magyar állampolgár, letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermek, valamint az a gyermek, aki az Szm. tv. szerint három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja. Az a gyermek akinek a vele egy háztartásban élő szülője vagy törvényes képviselője  XVII. kerületi közintézményben dolgozik, szintén felvehető bölcsődéinkbe.

Milyen sorrendben töltjük be a megüresedett férőhelyeket:

 • Akinek testi, lelki egészsége, szellemi fejlődése családjában veszélyeztetett és a veszélyeztetettség tényét a kerületi Gyermekjóléti Központ hivatalosan igazolja.
 • Akit egyedülálló szülő, vagy idős személy nevel.
 • Akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek.
 • Akinek a vele közös háztartásban élő szülője vagy törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban áll, illetve nappali tagozaton tanul.

Azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetében a kérelem benyújtásának időpontja szerint történik a felvétel.

A bölcsődei felvételre irányuló kérelem az ellátás kezdő időpontját megelőzően legfeljebb 4 hónappal előbb nyújtható be.

Milyen igazolások kellenek a bölcsődei beszoktatás megkezdésekor:

 • a gyermek, szülő lakcímkártyája, amely igazolja, hogy Budapest XVII. kerületi lakos
 • a gyermek TAJ kártyája
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat
 • tartós, krónikus betegség estén, szakorvosi vélemény
 • a szülők, gondviselő munkáltatói igazolása, vagy szándéknyilatkozat, iskolalátogatási igazolás (csak nappali tagozaton tanulók esetében tudjuk elfogadni)
 • jövedelemigazolás
 • orvosi igazolás gyermek egészségi állapotáról

Harmadik életévét betöltött, de megkésett fejlődése, vagy fogyatékossága miatt bölcsődébe jelentkező gyermek részére a tanulási képességet vizsgáló bizottság javaslata szükséges.

Bölcsődék elérhetősége
Bölcsőde Cím Telefon (8-12 óráig) Vezető Mobil elérhetőség (8 – 16 óráig)
Csibe Bölcsőde 1173 Újlak u. 112. 256-1465 Bechler Kornélné +36204198202
Gólyafészek Bölcsőde 1173 Kaszáló u. 50. 257-6659 Szabóné Pusztai Andrea +36204198203
Nefelejcs Bölcsőde 1172 Dormánd u. 21. 257-9085 Koncsekné Ferik Erika +36204198205
Napraforgó Bölcsőde 1173 Sági u. 5. 256-6382 Kovács Lászlóné +36204198209
Kippkopp Bölcsőde 1173 Lázár deák u. 15-17. 257-5061 Pusztai Ferenc Aurélné +36202434553
Mirr Murr Bölcsőde 1173 Gyökér u. 5. 256-1545 Aranyosi Mónika +36706707483
Adatkezelési tájékoztatóBölcsődei felvételi kérelemKitöltési útmutató bölcsődei felvételi kérelemhez